ما منتظرمنتقم فاطمه هستیم...

این وبلاگ فقط و فقط جهت مبارزه با فتنه های غرب درباره ی آخرالزمان است...و آنها بدانند:هرکه با آل علی درافتاد ور افتاد....

خرداد 92
2 پست